คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2949 รายการ
ลงวันที่ รายการ
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 36 ครั้ง
20 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดจ้าง รายการงบผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 112 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 99 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ข้าวสารและสิ่งของ สนับสนุนโครงการ ปั่นปั่น ข้าวสารเพื่อน้องดอย โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 92 ครั้ง
20 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "การแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 72 ครั้ง
20 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การประกวดตราสัญญาลักษณ์ การ์ตูนสัญญาลักษณ์ (Mascot) และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 104 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 78 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 154 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 234 ครั้ง
16 ก.พ. 2561
ทั่วไป
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 267 ครั้ง
ค้นพบ 2949 รายการ First  Previous    Next  Last