คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3629 รายการ
ลงวันที่ รายการ
19 ก.ย. 2561
ทั่วไป
กำชับย้ำเตือนให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 46 ครั้ง
18 ก.ย. 2561
ทั่วไป
การลดใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชน โดย :อำนวยการ เปิดดู: 90 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ทั่วไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 416 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 212 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารงานสารบรรณ และเทคนิคการบริหารงานธุรการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 169 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 88 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 120 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ทั่วไป
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 152 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ทั่วไป
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 127 ครั้ง
18 ก.ย. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต Office 365 for Education” โดย :ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล เปิดดู: 158 ครั้ง
ค้นพบ 3629 รายการ First  Previous    Next  Last