คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3030 รายการ
ลงวันที่ รายการ
23 มี.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 75 ครั้ง
23 มี.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว" โดย :อำนวยการ เปิดดู: 79 ครั้ง
22 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 372 ครั้ง
20 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 191 ครั้ง
21 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 3 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 169 ครั้ง
21 มี.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 265 ครั้ง
21 มี.ค. 2561
ทั่วไป
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 431 ครั้ง
21 มี.ค. 2561
ทั่วไป
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 161 ครั้ง
21 มี.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 และร่วมนำเสนอ Showcase ในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ภาคเรียนที่ 2 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 272 ครั้ง
20 มี.ค. 2561
ทั่วไป
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 213 ครั้ง
21 มี.ค. 2561
ทั่วไป
แจ้งโรงเรียนที่เป็นสนามสอบโอเน็ตชั้น ม.3 แก้ไขรายละเอียดเอกสารส่งใช้เงินงบประมาณ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 236 ครั้ง
16 มี.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโลห์พระราชทานฯ ปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 276 ครั้ง
20 มี.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.25 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 212 ครั้ง
16 มี.ค. 2561
ทั่วไป
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 347 ครั้ง
16 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ผลการคัดเลือกผลงานนักเรียนจากการทดสอบการแสดง (Audition)ด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ 4 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 246 ครั้ง
ค้นพบ 3030 รายการ First  Previous    Next  Last