image
 สพม.ขก ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

 
image
 สพม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำในสังกัด และพัฒนาสภาพแวดล้อมเขตพื้นที่การศึกษา

image
 สพม.ขอนแก่น เข้าคารวะขอพรปีใหม่ศึกษาธิการภาค 12

 
image
 ผอ.สพม.ขก นำคณะผู้บริหารคารวะขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโสวงการศึกษาขอนแก่น

image
 ผอ.สพม.ขก นำคณะผู้บริหารเข้าคารวะขอพรปีใหม่จากพ่อเมืองขอนแก่น

 
image
 สพม.ขก ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565