image
 สพม.ขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำหนดนโยบาย กรอบแนวทางในการยกระดับผลสัมฤท

 
image
 สพม.ขก ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดธาตุ พระอารามหลวง

image
 สพม.ขก ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

 
image
 สพม.ขก ร่วมแสดงความยินดีกับ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

image
 สพม.ขก เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

 
image
 รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น ลงพื้นที่โรงเรียนท่านางแนววิทยายนและโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร มอบสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม