image สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต image สพม.25 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 image Cluster 12 จัดทำ MOU รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์