image   ขอพร ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
  ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่9 จังหวัดขอนแก่น วันนี้ 19 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 พร้อมกันนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์/ต้นคูน ณ ด้านหน้าศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น จากนั้นเมื่อ เวลา 14.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 พร้อมด้วย นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน ได้นำคณะครู และทีมนักเรียนโรงเรียนผาขามวิทยายน ที่ชนะเลิศเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เข้าพบเพื่อขอพรท่านพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
image   สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
  สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ วันนี้ 18 กรกฎาคม 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการ สิ่งที่ควรปฏิบัติ 3 สิ่ง มี 6 ข้อ เช่น ข้อ 1 สามสิ่งที่เรียกกลับคืนไม่ได้ คือ คำพูด ,การตัดสินใจ , โอกาส และข้อที่ 2 สามสิ่งที่เชื่อไม่ได้ คือ 1. สังขาร 2.ความฝัน 3. ความสำเร็จและโชคชะตา เป็นต้น การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 155 คน ประกอบด้วย 1. ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน 2. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน 3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน 4. ตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 134 คน 5. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ จากการเกษียณอายุราชการได้ทันตามกำหนดเวลา ประกอบกับจะได้รับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆที่เกี่ยวกับการเกษียณราชการ ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย 1. นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2. นายศุภกิต จิตปรีดา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกคน ณ หอประชุมสิริสำอางโรงเรียนกัลยาณวัตร
image   สพม.25 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร สพม.25 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.25 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผล เขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” โดย ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และยังได้พูดถึงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เกี่ยวกับ เด็กเก่ง ต้องมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ] 104 [ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>