image   ผอ.สพม.25 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้
  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา
image   สพม.25 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมรอง ผอ.สพม.25 และบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้อ่านสาร รมต.ศธ. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมแสดงสัญลักษณ์ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมรองผอ.สพม.25 และบุคลากรในสำนักงานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562” ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งมีหัวข้อข่าว เช่น 1.โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ 2.โครงการครูดี ไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 3.การกำชับมาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ] 109 [ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>