image   สพม.25 ร่วมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561
  เช้าวันนี้ วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561 มี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เวลา 08.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
image   สพม.25 ประชุมติดตามและประเมินผลการบริกาจัดกาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
  เช้าวันนี้ 19 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้เป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก รอง ผอ.สพม. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาศที่ 3 นี้โดยพร้อมเพรียงกัน
image   สพม.25 แถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
  เช้าวันนี้ 18 มิ.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมแถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครพร้อมทั้งให้โอวาส และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จังหวัดขอนแก่น โครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น , คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมขามแก่นนคร มีนักเรียนโรงเรียนเรียนขามแก่นนครระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 600 คน นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 18/ มิ.ย. /61
ทั้งหมด 358 แถวที่ : 120 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ] 114 [ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] ถัดไป>>