image   สพม.25 ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบทิศทางการปฏิบัติราชการของ สพม.25
  วันที่ 13 ธันวาคม 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบทิศทางการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน เลขาธิการ กพฐ.
  วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อว่างเว้นจากภารกิจการซ้อม การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังงานที่ต้องเข้าร่วมตามกำหนดการของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.อัมพร พินะสา ศิษยเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 รำลึกนึกอยู่เสมอถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่เคยสั่ง เคยสอน ที่ส่งผลให้ประะสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งอยู่ละแวกใกล้ มข. ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำมาลัยกร พร้อมกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ กราบคาวระท่านอาจารย์ ผู้ซึ่งเคยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เป็นภาพที่น่าประทับใจ และแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยเวลาอันจำกัด จึงไม่สามารถ ไปกราบคารวะท่านอาจารย์ทุกๆท่านได้ พร้อมนี้ยังได้ไปเยี่ยม รศ.ดร.ธีระชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มข. น้อง ED19 ที่ไม่สบาย สร้างความภาคภูมิใจและกำลังใจอันล้นหลาม
image   สพม.25 ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กพฐ. เนื่องในโอกาสรับพระราชทานรางวัลโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ขอนแก่น ประจำปี 2563
  วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับพระราชทานรางวัลโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดี
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>