image   สพม.ขก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ สพท.
  วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในการนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก และคณะร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ. ขอนแก่น
image   ผอ.สพม.ขก ร่วมงาน วันนักข่าว ประจำปี 2564
  วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2564 ของชมรมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร หน่วยงาน เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
image   สพม.ขก ปรับภูมิทัศน์สำนักงาน
  วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมคณะ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปลูกต้นไม้ ปรับแต่งทางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม ให้ สพม.ขก เป็นสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>