image   รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
  ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) และคณะผู้ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบนโยบาย แนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา [3 ธันวาคม 2561]
image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน ที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนในสังกัด
  ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน ที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียนจริง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ [3 ธันวาคม 2561]
image   ประชุมคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา (ทีมทำ) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อวางแผนขับเคลื่อน กำหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (o-net) ปีการศึกษา 2561 [3 ธันวาคม 2561 ]
ทั้งหมด 92 แถวที่ : 31 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] ถัดไป>>