image   รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ สพม.25
  วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามนโยบาย สพฐ. “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”ในการนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบายนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   ผอ.สพม. 25 ร่วมต้อนรับรองเลขาธิการ กพฐ.
  วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการร่วมสรุปผลการตรวจสอบ และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง (วฐ.3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ราย นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ เพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร ในโอกาสนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ และเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร
image   ผอ.สพม. 25 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
  วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ตามนโยบาย สพฐ. “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ซึ่งมีนายประพฤติพันธ์ ชวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา พร้อมคณะให้การต้อนรับ และรับฟังข้อแนะนำ ณ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>