image   ผอ.สพม.ขก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายสถาบันกระแสภิวัฒน์
  วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถาบันกระแสภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษและพิธีเปิดป้าย ณ สถาบันกระแสภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ.พล จ.ขอนแก่น
image   ผอ.สพม.ขก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพล
  วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพล พร้อมเยี่ยมชม สวนพืชผักปลอดสารพิษ 9 ตามรอยพ่อของโรงเรียน โดยมี นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพล และคณะนำเยี่ยมชม ณ โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
image   ผอ.สพม.ขก เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สหวิทยาเขตน้ำพอง -กระนวน
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่สหวิทยาเขตน้ำพอง - กระนวน พร้อมนี้นายจักราวุธ สอนโกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการศึกษาของสหวิทยาเขตน้ำพอง – กระนวน และบรรยายพิเศษ ซึ่งนายสุรเชษฐ์ รูปต่ำ ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง - กระนวน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>