image   ผอ.สพม.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาทบทวนการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
image   ผอ.สพม.ขอนแก่น ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผอ.สพท.
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธาน Cluster 12 ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผอ.สพท.พร้อมคณะกรรมการ โดยมี นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ร่วมกันประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาของรองผอ.สพท. ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 ประชุมรอง ผอ.สพม.25 ประธานสหวิทยาเขต และผอ.กลุ่ม/หน่วย
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยนวัตกรรม “SIAO SMART MODEL” ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>