image   สพม.25 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
image   สพม.25 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
image   รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ จ.ขอนแก่น
  3 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน การบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมลงพื้นที่พิจารณาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในโอกาสนี้นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.25 นำคณะเข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 จากนั้นช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่พิจารณาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>