image   สพม.25 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
image   สพม.25 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต
  วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ทั้งหมด 182 แถวที่ : 61 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] ถัดไป>>