image   ปลื้มบุคลากรในสังกัดรางวัลพระพฤหัสบดี 4 ราย
  28 มกราคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความยินดีที่บุคลากรในสังกัดได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี จำนวน 4 ราย ได้แก่ ประเภทครูและคณาจารย์ นางบังอร ผมงาม โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา โรงเรียนชุมแพศึกษา ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา นางพัชรินทร์ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคม จากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
image   ร่วมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงานฯจาก ศธภ.12
  26 มกราคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 12 ประธานในการประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจากศึกษาธิการภาค 12 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 ในการนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค 12 พร้อมเข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย ฯ ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
image   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
  22 มกราคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม SIAO SMART MODEL โดยมี นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ เข้ารับฟังคำชี้แนะ แนวทางการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดเรียน การสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ หอประชุมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>