image   สพม. 25 ร่วมพิธีเปิดการแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้วิถีใหม่ ห่างไกลโคว
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดการแสดงขบวนแห่ฯ ภายใต้แนวคิดรูปแบบ ที่ว่า งดงาม ตระการตา ผ้าไหมไทยเมืองขอน ออนซอนเมือง Smart City ณ บริเวณหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
image   สพม. 25 ร่วมประชุมเสวนาวัฒนธรรมการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายฮิโรมิ ชินเซกิ เลขานุการตรี ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ ได้ร่วมต้อนรับ และร่วมประชุมเสวนาวัฒนธรรมการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
image   สพม. 25 ร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุขามแก่น
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัด สพม.25 ร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุขามแก่น เนื่องในงานเทศการไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่ง นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>