image   อยู่ในใจเสมอ
  อยู่ในใจเสมอ ท่าน ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25(ขอนแก่น)
image   ชื่นชมยินดีฮีโร่เหรียญเงินซีเกมส์ 2017
  วันนี้ (8 ก.ย. 2560) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น พร้อมด้วย นายคำพันธ์ วรหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น นายทองเพชร รัตนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ได้นำนางสาวกนกวรรณ ขวัญวงศ์ อดีตนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น (ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) ฮีโร่เหรียญเงิน คาราเต้โด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม กีฬาซีเกมส์ KUALALUMPUR 2017 เข้าคารวะ ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในโอกาสที่ได้เดินทางมาร่วมงาน "วันแม่รำเพย" ประจำปี 2560 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของเจ้าของเหรียญเงินซีเกมส์ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศ พร้อมมอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ให้เป็นรางวัลอีกด้วย ประภาส วินิจสิริ /ข่าว รตนวรรณ จินดาภู/ภาพ
image   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอนแก่น - พัทลุง
  เช้าวันนี้ (8 กันยายน 2560) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(ขอนแก่น) และคณะ ให้การต้อนรับนายพงษ์ศักดิ์ หอยนกคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1และคณะ จำนวน 70 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อไป รตนวรรณ จินดาภู/ภาพ ประภาส วินิจสิริ /ข่าว
ทั้งหมด 26 แถวที่ : 9 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>