image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตจำนงสุจริตการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตจำนงสุจริตการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
image   สพม.25 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562
  วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล,นางเบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562” ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีหัวข้อข่าว เช่น 1.โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการปลูกพืช ทดแทนฝิ่น 2.วันที่ 7 มิ.ย.62 ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จ.นครสวรรค์ 3.เด็กน้อยชาวดอย อ่านออกเขียนได้ทุกคน
image   สพม.25 ประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ ITA
  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 91 แถวที่ : 31 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] ถัดไป>>