image   วันที่ 5 ของการอบรมพัฒนา ผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 พร้อมคณะวิทยากรนำผู้เข้ารับการอบรมทำสมาธิ ก่อนที่จะทำกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้,การบรรยายภาวะผู้นำทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำเสนองาน และสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรพี่เลี้ยงกับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   วันที่ 4 ของการอบรมพัฒนา ผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 พร้อมคณะวิทยากร นำผู้เข้ารับการอบรมทำสมาธิ ก่อนที่จะทำกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้,การบรรยายการบริหารวิชาการ และการจัดการศึกษาทางไกล,การบริหารงานทั่วไป และเปิดประเด็นถกแถลงร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเหล่านาดี จังหวัดขอนแก่น
  วันนี้ 6 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเหล่านาดี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หลังได้รับรายงานจากสื่อมวลชนถึงสภาพอาคารเรียนที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมทั้ง 2 หลัง จนต้องนำนักเรียนไปเรียนที่อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหารและอาคารห้องสมุดที่ศิษย์เก่าสร้างให้ โดยมี ดร.ภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.ศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ว่าที่ ร.ต.มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่านาดีและคณะให้การต้อนรับ ภายหลังจากรับรายงานและเดินสำรวจสภาพต่างๆโดยรอบแล้ว ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า หลังจากได้รับรายงานกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.ได้มีความเป็นห่วงเป็นใย ตนเองจึงได้ลงพื้นที้มาดูด้วยตนเองในวันนี้ และจะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น2 ระยะ คือ - ระยะสั้นจะทำการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงอาหารและห้องสมุดให้เป็นห้องเรียนเพื่อให้สามารถใช้เป็นห้องเรียนได้เป็นปกติ ส่วนอาคารห้องสมุดที่ศิษย์เก่าสร้างให้ทางศิษย์เก่าจะต้องทำการมอบอาคารนี้ให้กับทางราชการก่อน สพฐ.จึงจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมให้พร้อมนี้ทางสพฐ.จะให้อาคารชั่วคราวมาอีก2 ห้องเรียน โดยจะให้เขตพื้นที้ดำเนินการก่อสร้างภายในวันจันทร์นี้เลย ซึ่งคาดว่าประมาณ 1 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จ - ระยะยาว สพฐ.จะได้จัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 12 ห้องเรียน ซึ่งจะทำให้เด็กได้กลับมาเรียนตามปกติต่อไป ประภาส วินิจสิริ /ข่าว 6 กรกฎาคม 2562
ทั้งหมด 173 แถวที่ : 58 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] ถัดไป>>