image   เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นมอบนโยบายสู่การปฏิบัติเขตตรวจราชการ
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับเขตตรวจราชการ 12,13 ซึ่งดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษาในเขตตรวจราชการ 12,13 ได้เข้ารับนโยบายสู่การปฏิบัติ ของเขตตรวจราชการในครั้งนี้ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้พบปะ ทักทาย พร้อมบรรยาย เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 (ขอนแก่น นครราชสีมา และชัยภูมิ) รุ่นที่ 5/2562 จำนวน 340 คน ในโอกาศนี้ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 กล่าวรายงานข้อมูลสารสนเทศ ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   วันที่ 2 ของหน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 พร้อมคณะต้อนรับทีมวิทยากร นายสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษา สพฐ.และคณะ ที่ให้เกียรติบรรยายที่หน่วยพัฒนาที่ 4 (ขอนแก่น นครราชสีมา และชัยภูมิ) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น สนุกสนาน บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่น ท่ามกลางวิทยากรพี่เลี้ยงที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และเป็นกันเอง ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทั้งหมด 173 แถวที่ : 58 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] ถัดไป>>