image   สพม.25 ร่วมต้อนรับ ผอ. และรอง ผอ. โรงเรียนกัลยาณวัตรคนใหม่
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมให้การต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดีกับ นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร และนางไพร์จิตร แก้วศิริ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมคณะร่วมเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมสิริสำอางค์โรงเรียนกัลยาณวัตร
image   สพม.25 ร่วมต้อนรับ ผอ.โรงเรียนนครขอนแก่นคนใหม่
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายอภิชาต อุ่นเกิด ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมคณะร่วมเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 ขอนแก่นคนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่งท่ามกลางการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติมากมาย
  เช้าวันนี้ (5 พ.ย. 2563) เมื่อเวลา 10.39 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มุกดาหาร - นครพนม) ได้เดินทางเข้าสักการะพระพุทธแก่นนคร และพระภูมิเทวาเจ้าที่ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 25 เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(ขอนแก่น) ท่ามกลางการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพม.25 และแขกผู้มีเกียรติต่าง ๆ มากมายที่ร่วมเดินทางมาส่ง และมาต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ สำหรับประวัติโดยสังเขปของ ผอ.สพม.25 คนใหม่ (นายจักราวุธ สอนโกษา) อดีตเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (มุกดาหาร - นครพนม) และล่าสุด สพฐ. ได้มีคำสั่ง สพฐ.ที่ 1672/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งแห่งเก่าและแห่งใหม่ จำนวน 109 ราย จึงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสานต่องานเก่า และต่อยอดคุณภาพการศึกษาของมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป เฉลิมเกียรติ เมืองศรี /ภาพ ประภาส วินิจิสิริ /ข่าว
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>