image   สพม.25 อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดของ สพม.25 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ พร้อมให้เกียรติบรรยาย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 กล่าวรายงานพิธีเปิด “โครงการตู้ปันสุข โรงเรียนนครขอนแก่น สุขทั้งคนรับ สุขทั้งคนแบ่งปัน”
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25พร้อมด้วย นายศักดา จำปาหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด “โครงการตู้ปันสุข โรงเรียนนครขอนแก่น สุขทั้งคนรับ สุขทั้งคนแบ่งปัน” ในโอกาศนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ ธุรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตู้ปันสุขฯ โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนนครขอนแก่น
image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 358 แถวที่ : 120 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] ถัดไป>>