image   โครงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2560
  ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ท่าน ผอ.สพม.25 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนครขอนแก่น
image   3 นักเรียนหญิง ม.5 รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 40 ทีมสุดท้ายในโครงการ Digital Startup
  3 นักเรียนหญิง ม.5 รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 40 ทีมสุดท้ายในโครงการ Digital Startup คว้า"รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์รุ่นเยาว์" จากผลงาน “มหัศจรรย์แห่งเซลล์” เปลี่ยนบทเรียนชีววิทยาให้น่าสนใจด้วยระบบ E-learning ได้ทุนพัฒนางานกว่า 3 แสนบาท พร้อมศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2560 จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัด สพม.25(ขอนแก่น) เปิดเผยว่า โรงเรียนกัลยาณวัตร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการ IT GENIUS ขึ้นเพื่อสอนทักษะด้าน ICT เฉพาะด้านให้กับนักเรียนที่สนใจหลังเลิกเรียนแบบให้เปล่า เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ได้จัดส่งผลงานของทีม KW Conjuring เข้าร่วมแข่งขันในประเภท E-Learning ระดับ นักเรียน – นิสิต นักศึกษา โครงการ " Digital Startup" ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในผลงาน ระบบ e-learning อัจฉริยะ “มหัศจรรย์แห่งเซลล์” โดยเริ่มจากผ่านการคัดเลือกรอบ 500 ทีมจากทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบ 300 ทีม ทำให้ได้รับรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ จำนวน 50,000 บาท และพัฒนาผลงานต่อผ่านเข้ารอบ 100 ทีม ได้รับรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบอีก จำนวน 80,000 บาท และผ่านเข้ามาสู่รอบ 40 ทีม นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวต่ออีกว่า ทางผู้รับผิดชอบโครงการ Digital Startup ได้ส่งผลงานของทั้ง 40 ทีมให้กับทางคณะผู้บริหารและกองบรรณาธิการ นิตยสาร Be Link พิจารณาผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อรับรางวัล “Be Link Awards 2017” ผลปรากฏว่า ทีม KW Conjuring จากโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์รุ่นเยาว์” จากนั้นทีม KW Conjuring ได้เข้าร่วม Pitching เพื่อคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศในโครงการ Digital Startup ภายใต้โครงการ Thailand Digi Challenge 2016 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ Central Embassy ถนนสุขุมวิท เพลินจิต กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบอีกจำนวน 200,000 บาท รวมเป็นรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบทั้งสิ้น จำนวน 333,000 บาท ล่าสุดได้รับแจ้งจากนายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าคณะกรรมการได้พิจารณาให้รางวัล Young Innovator Award สาขา Innovative Learning Technology ให้กับทีม KW Conjuring ของโรงเรียนกัลยาณวัตร และเดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Startup ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน ที่ได้ไปศึกษาดูงานด้าน Startup ณ ประเทศสิงคโปร์ 1. นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 2.นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย นักเรียนชั้น ม.5 3.นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล นักเรียนชั้น ม.5 4. นางสาวนาลี ชูทอง นักเรียนชั้น ม.5 ประภาส วินิจสิริ/ข่าว 19 สิงหาคม 2560
image   พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจระเข้วิทยายน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ
ทั้งหมด 26 แถวที่ : 9 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>