image   สพม.25 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  เช้าของวันที่ 26 กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้นำบุคลากร สพม.25 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วย นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลป์ยาณวัตร นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หน้าหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จากนั้นช่วงเวลา 13.30 o. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้นำคณะบุคลากร สพม.25ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางอรุณศรี เมืองครุธ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น และคณะครู นักเรียน โรงเรียนนครขอนแก่น เดินทางร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษ ประจำปี 2561 ในงาน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้พบปะคณะครู และได้ให้ข้อคิด เกี่ยวกับการประสบผลสำเร็จ ในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต แก่ลูกๆนักเรียน ก่อนที่จะนำบุคลากร สพม.25 ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ต้นผ้าป่า พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดป่าอภัยวัน ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 26 / 7 /61
image   สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
  วันนี้ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายจักราวุธ สอนโกษา, นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สพม. 25 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 25 / 7 / 61
image   ขอพร ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
  ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่9 จังหวัดขอนแก่น วันนี้ 19 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 พร้อมกันนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์/ต้นคูน ณ ด้านหน้าศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น จากนั้นเมื่อ เวลา 14.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 พร้อมด้วย นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน ได้นำคณะครู และทีมนักเรียนโรงเรียนผาขามวิทยายน ที่ชนะเลิศเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เข้าพบเพื่อขอพรท่านพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
ทั้งหมด 39 แถวที่ : 13 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>