image   ผอ.สพม.25 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
image   นายกสมาคม สพมท. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายกสมาคม สพมท. พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม สพมท. ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด
image   ผอ.สพม.25 ร่วมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะเข้าประชุมร่วมกับสมาคมผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
ทั้งหมด 285 แถวที่ : 95 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] ถัดไป>>