image   รมช.ศธ. มอบนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะร่วมต้อนรับ และรับฟังนโยบายด้านการศึกษา ในโอกาสที่ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หนุนเด็กไทยได้เรียนโค้ดดิ้ง (Coding) พร้อมพัฒนาหลักสูตรรองรับโลกยุคดิจิทัล ณ หอประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนนครขอนแก่น 2.โรงเรียนหนองเรือวิทยา 3.โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ซึ่งทั้ง 3 สนามสอบดำเนินไปตามแนวทางการปฏิบัติของสถาบันการทดสอบฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด และการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
image   ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนขามแก่นนคร 2.โรงเรียนกัลยาณวัตร 3.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 4.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และศูนย์เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์การสอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ทั้งหมด 330 แถวที่ : 110 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] ถัดไป>>