image   ผอ.สพม.25 เปิดค่าย ART CAMP เพาะพันธ์ศิลป์ ครั้งที่ 9
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายศิลปะ ART CAMP เพาะพันธุ์ศิลป์ ครั้งที่ 9 “ก้าวตามพ่อ ก่องานศิลป์”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หินช้างสี อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 เปิดกิจกรรม OPEN HOUSE
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Open house and soknokten cup เพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และกิจส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
image   Cluster 12 ประชุมเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2/2563
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 358 แถวที่ : 120 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] ถัดไป>>