image   สพม.ขก ประชุมสรุปงานพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตรและร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษา
  วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อสรุปการจัดงานพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตรและร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษาในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2
image   ผอ.สพม.ขก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
  วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมพบปะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง สวนพอเพียง โดยมี นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะนำเยี่ยมชม ณ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
image   ผอ.สพม.ขก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไผ่
  วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไผ่ สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมพบปะ แลกเปลี่ยนกับคณะในการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม SIAO SMART โดยมี นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะร่วมกันแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียนบ้านไผ่ขอนแก่น
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>