image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
image   สพม.25 ร่วมแข่งขันกีฬา สพท.ขอนแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นำบุคลากรในสำนักงานพร้อมนักกีฬาร่วมแข่งขันในกีฬา สพท.ขอนแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งมีคณะบุคลากรและนักกีฬาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาในหลายประเภท เช่น ฟุตบอลชาย, แชร์บอลหญิง, เปตองคู่ผสม,กีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีอันดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ณ สนามกีฬาการไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 ปฐมนิเทศ 18 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความยินดีที่มีคุณครูใหม่ จำนวน 18 ราย มาร่วมทำงานในสังกัด ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดี และมอบแนวคิดการนำนวัตกรรม SIAO MODEL ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>