image   สพม.25 ประชุมนำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานประชุมนำเสนอนวัตกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 เปิดกิจกรรม“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในงานบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)ร่วมกับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน เยาวชนได้รับประสบการณ์ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
image   ประธาน Cluster 12 ร่วมประชุมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 10,11 และ 12 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียนของภูมิภาคอีสานตอนบน เช่น ผลการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านต่างๆ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพที่ประสบความสำเร็จของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>