image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอัคคีภัย โรงเรียนขามแก่นนคร
  วันที่ 6 มิถุนายน2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25พร้อมนางทองใบ มุ่งชู ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ ไฟไหม้ อาคารหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 01.40 น.สภ.ย่อยศิลา,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศิลา,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศิลา เขต 6ขอนแก่น ได้เข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ พบความเสียหายอาคารหอประชุมเสียหายทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย จากนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบต่อไป
image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมนางทองใบ มุ่งชู ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขัวญกำลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมนางทองใบ มุ่งชู ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขัวญกำลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL” ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
ทั้งหมด 92 แถวที่ : 31 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] ถัดไป>>