image   สพม.ขก ทำพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษา
  วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ได้เมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์พิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษา ให้ชาว สพม.ขก ตลอดจนญาติติธรรม ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษา และร่วมพิธีเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น” ซึ่งนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุม/หน่วย ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ตลอดทุกส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมีความปิติที่ได้ร่วมกันทำบุญ กุศลครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ชาว สพม.ขก นำโดย นายจักราวุธ สอนโกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
image   สพม.ขก ประชุมติดตามการเตรียมงานพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตรและร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษา
  วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อติดตามการจัดเตรียมงานพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตรและร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษาในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2
image   สพม.ขก ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
  วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ ในงานพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตร และร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษาในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ในโอกาสนี้นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ได้ให้เกียรติให้คำแนะนำ แนวทางต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>