image   สพม.19 (เลย - หนองบัวลำภู) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและมาตรการเตรียมการเปิดภาคเรียนยุค COVID-19 และแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริตกับ สพม.25
  สพม.19 (เลย - หนองบัวลำภู) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและมาตรการเตรียมการเปิดภาคเรียนยุค COVID-19 และแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริตกับ สพม.25 ขอนแก่น เช้าวันนี้(12 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25(ขอนแก่น) และคณะ รอง ผอ.สพม.25 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.ไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.19 (เลย - หนองบัวลำภู) และคณะ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพม.19 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพม.19 ที่เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19 ) แนวทางและมาตรการต่างๆสำหรับการเตรียมการของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นอกจากนี้ทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษายังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA ) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ถือเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินความโปร่งใส(ITA) อยู่ในลำดับต้นๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) เพื่อจะนำสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ไปพัฒนางานของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สพม.19 (เลย - หนองบัวลำภู) ต่อไป เฉลิมเกียรติ เมืองศรี ปชส.สพม.25 / รายงาน
image   สพม.25 อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติบรรยายในโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดของ สพม.25 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 ร่วมประชุม ผอ.สพท. ผ่านระบบ Video Conference
  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>