image   พิธีปิดชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
  วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 พร้อมให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการฯ และกล่าวให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 ร่วม Focus Group Discussion
  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วม Focus Group Discussion นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยาลัยเป็นผู้วิจัย พร้อมให้สัมภาษณ์ในรายการ “สดใส วัยเยาว์” ของช่อง NBT ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
image   ผอ.สพม.25 ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ณ ห้องกัลยาณวัตร ในโอกาสที่จะมาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 48 ชั่วโมง
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>