image   สพม.22 (นครพนม - มุกดาหาร) ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม SIAO Model ของ สพม.25 (ขอนแก่น)
  วันนี้ (4 พ.ย. 2562) ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตฯ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของ สพม.25 ให้การต้อนรับ นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22(นครพนม - มุกดาหาร) และคณะ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพม.22 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากร สพม.22 รวม 38 คน ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพม.25 และโรงเรียนในสังกัดด้วยนวัตกรรม SIAO Model เพื่อนำไปปรับใช้และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพม.22
image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแนะนำบุคลากรใหม่จำนวน 2 ราย ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
image   สพม.25 พร้อมใจแต่งดำต่อเนื่อง ต่อต้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และแนวคิดการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยการยุบหน่วยงานเขตพื้นที่การ
  เช้าวันนี้ (29 ตุลาคม 2562) ที่หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25(ขอนแก่น) ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพมท.) ได้นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.25 กว่า 200 คน แต่งชุดดำคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจมีการยุบรวมหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 และนายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพมท.) กล่าวว่า การที่ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ กำลังมีความพยายามในการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... ออกมาบังคับใช้ ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยกับการยกร่าง พ.ร.บ.ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตลอดจนการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจมีการยุบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน ระหว่าง ศธภ. ศธจ. และ สพท. โดยอ้างว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นนั้น ตนมองว่าการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการปฏิรูปโครงสร้างนั้น ไม่ใช่แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่แท้จริงที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นได้ แต่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น คือการที่ส่วนกลางกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่สถานศึกษาเท่านั้น มิใช่การปฏิรูปโครงสร้าง ซึ่งเป็นการพายเรือในอ่างครั้งแล้วครั้งเล่า และเป็นการถอยหลังลงคลองของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู กล่าวในที่สุด
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>