image   สพม.25 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารในสังกัด ครั้งที่ 5/2562
  วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้ให้เกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนูเชี่ยวชาญกับคุณครู 3 ราย พร้อมบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 โรงเรียน และให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรในโอกาสต่างๆที่บุคลากรและโรงเรียนในสังกัด สร้างชื่อเสียงให้กับ สพม.25 ในโอกาสนี้คุณครูทองใบ มุ่งชู ได้มอบทุนให้โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ในโอกาสชนะเลิศประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย พร้อมมอบทุนสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนนครขอนแก่นอีกด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
image   สพม.25 ปลื้มครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 3 ราย
  วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความปิติยินดีที่ข้าราชการครูในสังกัดได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนูเชี่ยวชาญแก่ข้าราชการครู ได้แก่ นางนันทยา พรหมกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร (สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) นางนภธร อัครธรสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร (สาขานาฏศิลป์) นางภัสสรีวัลย์ ทะคง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา (สาขาภาษาไทย) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>