image   สพม.25 ประธานคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 12
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมเพชรไพริน โรงเรียนนครขอนแก่น และห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล และนางเบญจมาศ ฦๅชา รองผอ.สพม.25 นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งในช่วงเช้าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จากนั้นร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ต่อมาในเวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการระ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2562
  วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล,นางเบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงาน รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2562” ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งมีหัวข้อข่าว เช่น การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมเกียรติ 60 พรรษาฯ จังหวัดตาก ประจำปี 2562
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>