image   สพม.ขก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
  วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ริมทางหน้ารั้วโรงเรียนนครขอนแก่น ด้วยกิจกรรม 5 ส
image   สพม.ขก ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
  วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อเตรียมการจัดงานพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตรและร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษาในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
image   ผอ.สพม.ขก เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์
  วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ความร่วมมือระหว่าง สพม.ขก, ม.ข. และสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ซึ่งในแต่ละรุ่นมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู นักเรียนในสังกัด สพม.ขก ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>