image   การบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในภาคอีสาน เขตพื้นที่การศึกษาละ 3 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ประธานคณะกรรมการการบริหารกาศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 12(ร้อยแก่นสารสินธุ์) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ ประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สพม.25/ข่าว 5 กรกฎาคม 2560
image   พิธีมอบเทียนพรรษาโดย ดร.อรพรรณ สินประสงค์
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเทียนพรรษา จำนวน 22 เล่ม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ให้กับโรงรียนมัธยมในสังกัด สพม.25 และสพป.ขอนแก่น เขต 1และสพป.ขอนแก่นเขต 2 โดยมีดร.สายัณห์ ผาน้อย พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนสหวิทยาเขตทั้ง 11แห่ง และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.25 เป็นตัวแทนรับมอบและร่วมขอบคุณในจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้
image   สพม.25 จัดกิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี"
  สพม.25 จัดกิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี" มุ่งให้บุคลากรออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานและบริการเพื่อนครู เพราะสมองที่แจ่มใสจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง วันนี้ (29 มิ.ย. 2560) เมื่อเวลา 16.00 - 17.00 น. ที่ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(ขอนแก่น) ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้นำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25. เต้นแอโรบิค ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ภายใต้ชื่อ "ขยับกาย สบายชีวี" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี และเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ออกกำลังกาย ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25 กล่าวว่า "กิจกรรมขยับกาย สบายชีวี มีความมุ่งหวังเพื่อให้บุคลากรของสพม.25 ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดจัดให้บุคลากรและผู้สนใจได้ออกกำลังกายทุกวันอังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 16.00 น.-17.00 น. พร้อมกันนี้ วันนี้ยังได้รับความร่วมเกียรติจากนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น นำบุคลากรของโรงเรียนที่มีความสนใจมาร่วมออกกำลังกายกับทางสพม.25 ด้วย "" ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25 ยังได้กล่าวอีกว่า “กิจกรรมการออกกำลังกายดังกล่าวจะไม่กระทบการบริการคุณครูทีมาติดต่อรับบริการ เพราะหากคุณครูหรือมีผู้มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่สามารถแยกตัวมาให้บริการได้ทันที”
ทั้งหมด 26 แถวที่ : 9 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>