image   สพม.25 ยินดีกับ ผอ.สพท.ป้ายแดง
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมผู้บริหารในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
image   สพม.25 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ปี 2562
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แสดงความชื่นชมแก่บุคลากรในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนครขอนแก่น
image   สพม.25 รับมอบนโยบายจังหวัดด้านป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.25 โดยมีดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 และผู้บริหารในสังกัดรับมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนครขอนแก่น
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>