image   ผอ.สพม.25 ร่วม Focus Group Discussion
  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วม Focus Group Discussion นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยาลัยเป็นผู้วิจัย พร้อมให้สัมภาษณ์ในรายการ “สดใส วัยเยาว์” ของช่อง NBT ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
image   ผอ.สพม.25 ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ณ ห้องกัลยาณวัตร ในโอกาสที่จะมาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 48 ชั่วโมง
image   สพม.25 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบโปรแกรมจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>