image   สพม.25 มอบกล้าไม้ให้โรงเรียนในสังกัด นำไปปลูกในโอกาสครบรอบ 16 ปี สพฐ.
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบกล้าไม้พยุง ไม้แดง ไม้ประดู่ ยางนา มะขามป้อม ขี้เหล็ก มะค่าโมง จำนวน 2,000 ต้น ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.25 ณ โรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปปลูกเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี (7 กรกฎาคม 2562) ของสพฐ.
image   ผอ.สพม.25 ประชุมคณะกรรมการ หน่วยพัฒนาที่ 4
  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 รุ่นที่ 5/2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งจะอบรมพัฒนาฯระหว่างวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการพัฒนามาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ
image   ผอ.สพม.25 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้
  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>