image   สพม.25 ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯประกอบด้วยลูกเสือ-เนตรนารี จาก 84 โรงเรียน จำนวน 672 คน ผู้กำกับลูกเสือ 168 คน วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 60 คน รวมทั้งสิ้น 900 คน
image   สพม.25 ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2562
  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครั้งที่ 4/2562 ในโอกาศนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนผาขามวิทยายน โรงเรียนซำยางวิทยายน โรงเรียนชุมแพพิทยาคม และโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Robotic Olympiad 2019 พร้อมชื่นชมยินดีและมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนชิงแชมป์อาเซียนให้กับตัวแทนนักเรียน นายพิษณุ พันธุ์ทองคำ นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 เปิดประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน และขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>