image   สพม.25 ประชุมคณะดำเนินงานเชิดชูปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่า
  วันที่ 11 กันยายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมคณะดำเนินงานเชิดชูปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2562 ซึ่งสพม.25 ประชุมร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น, สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น และชมรมผู้บริหารสตรีจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
image   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.25 เกมส์ ประจำปี 2562
  วันที่ 11 กันยายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.25 เกมส์” ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อฝึกหัดนักเรียนที่มีความพร้อมในการเล่นกีฬา ได้มีโอกาสเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ประธานในการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานต่อประธาน ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
  วันที่ 11 กันยายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะคณะครู นักเรียน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
ทั้งหมด 182 แถวที่ : 61 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] ถัดไป>>