image   ผอ.สพม.25 รับรายงานตัวผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักประจำ รุ่น 5/63 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์
  วันที่ 6 มกราคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รับรายงานตัว นายสิทธิพล พหลทัพ รองผอ.สพม.25 นางศิริจันทร์ ไกรพน และนางวรางคณา วิวัฒน์วงศ์ตระกูล รองผอ.ร.ร.หนองเรือวิทยา ในโอกาสที่สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักประจำ รุ่น 5/63 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ พร้อมรับฟังโอวาทในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
  วันที่ 5 มกราคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมีนางชุลีพร นาเลาห์นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และคณะครูเป็นผู้ให้รายละเอียดพร้อมนำเยี่ยมชมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน การตัดต่อวีดีโอ การผลิตสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายจักราวุธ สอนโกษา มีความชื่นชมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียน การสอนอออนไลน์ การผลิตสื่อ ณ ห้องเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
image   สพม.25 ขอพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์, นายจารึก เหล่าประเสริฐ,นายสุเทพ มณีโชติ รองผวจ.ขอนแก่น พลตรีคณธัช ชนะกาญจน์ ผบ.มทบ.23 และนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่แก่ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะ ในโอกาสที่เข้าขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>