image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านของ นางสาวสุวิมล เพ็งพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ณ บ้านคำบอน เลขที่ 57 หมู่ที่ 11 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 ร่วมเป็นเกียรติประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตาม ว12 สายงานบริหารการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผอ.สพม.25 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>