image   สพม.25 ร่วมแข่งขันกีฬา สพท.ขอนแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นำบุคลากรในสำนักงานพร้อมนักกีฬาร่วมแข่งขันในกีฬา สพท.ขอนแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งมีคณะบุคลากรและนักกีฬาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาในหลายประเภท เช่น ฟุตบอลชาย, แชร์บอลหญิง, เปตองคู่ผสม,กีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีอันดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ณ สนามกีฬาการไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 ปฐมนิเทศ 18 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความยินดีที่มีคุณครูใหม่ จำนวน 18 ราย มาร่วมทำงานในสังกัด ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดี และมอบแนวคิดการนำนวัตกรรม SIAO MODEL ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 ประชุมผู้บริหารในสังกัด
  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี จากนั้นเดินทางไปประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 6/2562 พร้อมให้เกียรติเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารยุคใหม่ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจัดในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ณ โรงแรมอมันตรา ห้องประชุม convention hall จังหวัดหนองคาย
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>