image   เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้พบปะ ทักทาย พร้อมบรรยาย เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 (ขอนแก่น นครราชสีมา และชัยภูมิ) รุ่นที่ 5/2562 จำนวน 340 คน ในโอกาศนี้ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 กล่าวรายงานข้อมูลสารสนเทศ ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   วันที่ 2 ของหน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 พร้อมคณะต้อนรับทีมวิทยากร นายสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษา สพฐ.และคณะ ที่ให้เกียรติบรรยายที่หน่วยพัฒนาที่ 4 (ขอนแก่น นครราชสีมา และชัยภูมิ) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น สนุกสนาน บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่น ท่ามกลางวิทยากรพี่เลี้ยงที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และเป็นกันเอง ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   สพม.25 นำผู้เข้ารับการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สพฐ.
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยดร.อนุศาสตร์ สอนศีลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 จำนวนกว่า 400 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ] 78 [ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>