image   สพม.ขก ประชุมคัดเลือกตั้งชื่อหอประชุมสำนักงาน
  วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตั้งชื่อหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
image   สพม.ขก ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
image   ผอ.สพม.ขก ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น
  วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น โดยมีนายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่นหัวหน้าสนามสอบและคณะ อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการของสนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>