image   สพม.25 ประชุมติดตามและประเมินผลการบริกาจัดกาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
  เช้าวันนี้ 19 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้เป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก รอง ผอ.สพม. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาศที่ 3 นี้โดยพร้อมเพรียงกัน
image   สพม.25 แถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
  เช้าวันนี้ 18 มิ.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมแถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครพร้อมทั้งให้โอวาส และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จังหวัดขอนแก่น โครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น , คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมขามแก่นนคร มีนักเรียนโรงเรียนเรียนขามแก่นนครระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 600 คน นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 18/ มิ.ย. /61
image   สพม.25 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบ PLC
  เช้าวันนี้ 17 มิถุนายน 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกระบวนการ PLC สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา นายสุปัน สายสินธุ์ ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 17/6/61
ทั้งหมด 39 แถวที่ : 13 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>