image   สพม.25 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562
  วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล,นางเบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562” ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีหัวข้อข่าว เช่น 1.โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการปลูกพืช ทดแทนฝิ่น 2.วันที่ 7 มิ.ย.62 ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จ.นครสวรรค์ 3.เด็กน้อยชาวดอย อ่านออกเขียนได้ทุกคน
image   สพม.25 ประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ ITA
  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร
  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วย ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผอ.สพม. 25 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 330 แถวที่ : 110 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] ถัดไป>>