image   สพม.25 อบรมการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล
  วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการอบรม “การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล” พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งมีครูเข้าอบรมจำนวน 297 คน จากโรงเรียนในสหวิทยาเขตน้ำพอง - กระนวน จำนวน 6 โรงเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 ให้โอวาทนักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
  วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้พบปะ กล่าวให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ในโอกาสที่นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ นำนักกีฬาเข้าพบ ก่อนที่นักกีฬาจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน และประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2562 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสนี้ สพม.25 ได้มอบเงินสนับสนุน พร้อมอวยพรให้นักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 5 ส
  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมใจกันทำกิจกรรม จิตอาสาโครงการ 5 ส โดยการเก็บเศษโลหะ ตะปู ขยะ บริเวณถนนหน้าอาคารหลังใหม่ ทำความสะอาดภายใน ภายนอกอาคารและบริเวณสระน้ำหลังหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>