image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ดร. อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา เขตสุจริต ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
  30 พฤศจิกายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พร้อมด้วยคณะ ต้อนรับพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้าน ที่พัก ร้านอาหารสนามกีฬา และสถานที่จัดงานโครงการ สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4
image   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการพัฒนากิจกรรมของสำนักงานเขต
  29 พฤศจิกายน 2561 ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มอบหมายให้ นางพนิตา ศรีหาวงศ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น หน่วยจังหวัด 1 นำเงินสด จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) มามอบให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น เขตพื้นที่การศึกษาละ 50,000 บาท โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการในแต่ละพื้นที่ ได้นำเงินไปมอบให้ในโอกาสต่อไป
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>