image   สพม.25 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2562
  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2562” ณ ห้องกัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีหัวข้อข่าว เช่น 1.โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการฝายแม้วชะลอน้ำ 2.โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้ องค์ราชัน” 3.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
  วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขัวญกำลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL” ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
image   สพม.25 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลัง
  วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติฯ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผอ.สพม.25 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้บรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>