image   สพม.25 เปิดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
  สพม.25 เปิดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนคู่ขนานระดับมัธยมศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก และอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  สพม.25 ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้พบปะพูดคุย สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่ร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 ร่วมประชุม Cluster 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งหมด 91 แถวที่ : 31 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] ถัดไป>>