image   สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
  วันนี้ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายจักราวุธ สอนโกษา, นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สพม. 25 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 25 / 7 / 61
image   ขอพร ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
  ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่9 จังหวัดขอนแก่น วันนี้ 19 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 พร้อมกันนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์/ต้นคูน ณ ด้านหน้าศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น จากนั้นเมื่อ เวลา 14.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 พร้อมด้วย นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน ได้นำคณะครู และทีมนักเรียนโรงเรียนผาขามวิทยายน ที่ชนะเลิศเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เข้าพบเพื่อขอพรท่านพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
image   สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
  สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ วันนี้ 18 กรกฎาคม 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการ สิ่งที่ควรปฏิบัติ 3 สิ่ง มี 6 ข้อ เช่น ข้อ 1 สามสิ่งที่เรียกกลับคืนไม่ได้ คือ คำพูด ,การตัดสินใจ , โอกาส และข้อที่ 2 สามสิ่งที่เชื่อไม่ได้ คือ 1. สังขาร 2.ความฝัน 3. ความสำเร็จและโชคชะตา เป็นต้น การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 155 คน ประกอบด้วย 1. ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน 2. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน 3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน 4. ตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 134 คน 5. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ จากการเกษียณอายุราชการได้ทันตามกำหนดเวลา ประกอบกับจะได้รับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆที่เกี่ยวกับการเกษียณราชการ ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย 1. นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2. นายศุภกิต จิตปรีดา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกคน ณ หอประชุมสิริสำอางโรงเรียนกัลยาณวัตร
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>