image   สพม.25 ประชุมการพัฒนาองค์กร OD ตามรูปแบบ SIAO Model โดยใช้ PLC
  ช่วงบ่ายวันนี้ 20 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาองค์กร OD ตามรูปแบบ SIAO Model ในการขับเคลื่อนโดยใช้ PLC ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 20/6/61
image   สพม.25 ร่วมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561
  เช้าวันนี้ วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561 มี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เวลา 08.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
image   สพม.25 ประชุมติดตามและประเมินผลการบริกาจัดกาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
  เช้าวันนี้ 19 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้เป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก รอง ผอ.สพม. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาศที่ 3 นี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ] 94 [ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>