นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.ขอนแก่น  เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ  สพม.ขอนแก่น
นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น จัดมหกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม  สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สพม.ขอนแก่น จัดมหกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา "Inclusive Education SESAO KHON KAEN Symposium 2022"
สพม.ขอนแก่น ขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
สพม.ขอนแก่น ขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านไผ่  บ้านลานวิทยาคม และโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านไผ่ บ้านลานวิทยาคม และโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี
สพม.ขอนแก่น รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบทางไกล ผ่าน Webex
สพม.ขอนแก่น รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบทางไกล ผ่าน Webex
สพม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง
สพม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง