บรรยากาศการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ สังกัด สพม.25 วันที่ 21-22 เมษายน 2561
บรรยากาศการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ สังกัด สพม.25 วันที่ 21-22 เมษายน 2561
ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ประจำปี 2561
ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ประจำปี 2561
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2561
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2561
กีฬา สพท.ขอนแก่นสัมพันธ์
กีฬา สพท.ขอนแก่นสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันปิยมหาราช ประจำปี 2560
วันปิยมหาราช ประจำปี 2560
ยินดีต้อนรับท่าน ดร.อดศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ด้วยความยินดียิ่ง
ยินดีต้อนรับท่าน ดร.อดศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ด้วยความยินดียิ่ง
ดร.อดศักดิ์ มุ่งชู  ผอ.สพม.2
ดร.อดศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.2