สพม.25 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดขอนแก่น
สพม.25 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดขอนแก่น
ผอ.สพม.25 พร้อมคณะนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE
ผอ.สพม.25 พร้อมคณะนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE
ผอ.สพม.25 ซักซ้อมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE
ผอ.สพม.25 ซักซ้อมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE
สพม.25 ร่วมกับชมรมกอล์ฟ สพม.25 ประชุมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สพม.25 ร่วมกับชมรมกอล์ฟ สพม.25 ประชุมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ฯ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ฯ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
สพม.25 จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
สพม.25 จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ผอ.สพม.25 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา  2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.สพม.25 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
สพม.25 พร้อมใจร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
สพม.25 พร้อมใจร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561