สพม.25 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบคัดเลือกตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
สพม.25 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบคัดเลือกตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
สพม.25 (ขอนแก่น) ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.18 (ชลบุรี)
สพม.25 (ขอนแก่น) ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.18 (ชลบุรี)
สพม.25 จัดโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเนียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู
สพม.25 จัดโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเนียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู
สพฐ. และสพม.25 ขอนแก่น จัดประชุมนักวางแผนทั่วประเทศ ที่จังหวัดขอนแก่น
สพฐ. และสพม.25 ขอนแก่น จัดประชุมนักวางแผนทั่วประเทศ ที่จังหวัดขอนแก่น
สพม.25 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
สพม.25 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
สพม.25 จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
สพม.25 จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
สพม.25 (ขอนแก่น) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
สพม.25 (ขอนแก่น) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
สพม.25 ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สร้างเครือข่ายคุณธรรม
สพม.25 ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สร้างเครือข่ายคุณธรรม
สพม.25 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
สพม.25 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
สพม.25 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สพม.25 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ขอพร ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
ขอพร ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
สพม.25 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สพม.25 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สพม.25 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
สพม.25 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรโรงเรียนในสังกัด