สพม.25 (ขอนแก่น) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
สพม.25 (ขอนแก่น) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
สพม.25 ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สร้างเครือข่ายคุณธรรม
สพม.25 ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สร้างเครือข่ายคุณธรรม
สพม.25 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
สพม.25 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
สพม.25 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สพม.25 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ขอพร ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
ขอพร ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกง ประเทศจีน
สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
สพม.25 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สพม.25 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สพม.25 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
สพม.25 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สพม.25 รับมอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง
สพม.25 รับมอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง
สพม.25 เปิดโครงการปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์พร้อมให้กำลังใจ
สพม.25 เปิดโครงการปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์พร้อมให้กำลังใจ
สพม.25 เป็นกำลังใจให้ลูกนักเรียน ในโครงการบ้านเด็กเรียนดีฯ
สพม.25 เป็นกำลังใจให้ลูกนักเรียน ในโครงการบ้านเด็กเรียนดีฯ
สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
สพม.25 เสริมสร้างความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยทางถนน
สพม.25 เสริมสร้างความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยทางถนน