สพม.25 แถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
สพม.25 แถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
สพม.25 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบ PLC
สพม.25 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบ PLC
สพม.25 จัดอบรมโครงการการเร่งรัดติดตามการบริหารงานงบประมาณ
สพม.25 จัดอบรมโครงการการเร่งรัดติดตามการบริหารงานงบประมาณ
สพม.25 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัดสพม.25
สพม.25 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัดสพม.25
สพม.25 อบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ประดับขีดอินทรธนู แห่งความภูมิใจ
สพม.25 อบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ประดับขีดอินทรธนู แห่งความภูมิใจ
คณะคุณครูโรงเรียนในสังกัด สพม.25 นำนักเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าคารวะ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25
คณะคุณครูโรงเรียนในสังกัด สพม.25 นำนักเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าคารวะ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25
สพม.25 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ
สพม.25 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ
ประชุม ITA Online 2561
ประชุม ITA Online 2561