รอง ศธภ.12 เยี่ยมชมสพม.25(ขอนแก่น)
รอง ศธภ.12 เยี่ยมชมสพม.25(ขอนแก่น)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม to be number one
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม to be number one
ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมและผลงานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมและผลงานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รับมอบน้ำตกอุทธตรี ห้องรับรองกัลยาณวัตร และตู้ยามวีวิช
รับมอบน้ำตกอุทธตรี ห้องรับรองกัลยาณวัตร และตู้ยามวีวิช
ประธานเปิดการอบรม
ประธานเปิดการอบรม "การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ"
ขอนแก่นตรวจเข้มป้องกันทุจริตสอบครูผู้ช่วย
ขอนแก่นตรวจเข้มป้องกันทุจริตสอบครูผู้ช่วย
ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ประจำปี 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ประจำปี 2560
ท่าน ผอ.สพม.25 นำคณะ สักการะ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานเขตฯ แห่งใหม่
ท่าน ผอ.สพม.25 นำคณะ สักการะ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานเขตฯ แห่งใหม่