| กลับหน้าหลัก | Cluster 12 จัดทำ MOU รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ร่วมเป็นพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่(MOU) ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 ณ หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ