:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  


:: กัลยาณวัตร
 
           
:: ก้านเหลืองวิทยาคม
 
   
:: กุดขอนแก่นวิทยาคม
 
   
:: กู่ทองพิทยาลัย
 
   
:: แก่นนครวิทยาลัย
 
           
:: แก่นนครวิทยาลัย 2
 
   
:: ขอนแก่นพัฒนศึกษา
 
   
:: ขอนแก่นวิทยายน
 
           
:: ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
 
     
:: ขอนแก่นวิทยายน 3
 
   
:: ขอนแก่นวิทยาลัย
 
   
:: ขัวเรียงศึกษา
 
   
:: ขามแก่นนคร
 
     
:: เขาสวนกวางวิทยานุกูล
 
     
:: คำแคนวิทยาคม
 
   
:: โคกนางามพิทยาสรรพ์
 
   
:: โคกโพธิ์ไชยศึกษา
 
     
:: โคกสีพิทยาสรรพ์
 
   
:: จตุรมิตรวิทยาคาร
 
       
:: จระเข้วิทยายน
 
     
:: ชนบทศึกษา
 
       
:: ชุมแพพิทยาคม
 
   
:: ชุมแพวิทยายน
 
   
:: ชุมแพศึกษา
 
           
:: ซำยางวิทยายน
 
   
:: ดงบังวิทยายน
 
   
:: ดงมันพิทยาคม
 
   
:: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
 
     
:: ไตรคามวิทยา
 
   
:: ท่านางแนววิทยายน
 
   
:: ท่าศาลาประชานุสรณ์
 
   
:: ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
 
   
:: เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
 
   
:: นครขอนแก่น
 
         
:: นาจานศึกษา
 
     
:: น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 
     
:: น้ำพองศึกษา
 
         
:: โนนข่าวิทยา
 
   
:: โนนศิลาวิทยาคม
 
     
:: โนนสะอาดวิทยาคาร
 
   
:: บัวแก้วพิทยาคม
 
   
:: บัวใหญ่พิทยาคม
 
   
:: บ้านไผ่
 
         
:: บ้านไผ่พิทยาคม
 
     
:: บ้านไผ่ศึกษา
 
   
:: บ้านลานวิทยาคม
 
     
:: บ้านแฮดศึกษา
 
     
:: บึงไทรพิทยาคม
 
   
:: เบญจมิตรวิทยา
 
   
:: ประชารัฐพัฒนาการ
 
   
:: ประชารัฐวิทยาเสริม
 
     
:: ป่าหวายวิทยายน
 
   
:: เปือยน้อยศึกษา
 
     
:: ผาขามวิทยายน
 
   
:: ฝางวิทยายน
 
     
:: พล
 
         
:: พลพัฒนศึกษา
 
   
:: พังทุยพัฒนศึกษา
 
   
:: ภูผาม่าน
 
     
:: ภูเวียงวิทยาคม
 
           
:: ม่วงหวานพัฒนศึกษา
 
   
:: มัญจาศึกษา
 
           
:: มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
 
:: มัธยมโพนเพ็ก
 
   
:: ยางคำพิทยาคม
 
   
:: ลำน้ำพอง
 
   
:: เวียงนครวิทยาคม
 
     
:: เวียงวงกตวิทยาคม
 
     
:: แวงน้อยศึกษา
 
 
:: แวงใหญ่วิทยาคม
 
 
:: ศรีกระนวนวิทยาคม
 
           
:: ศรีหนองกาววิทยา
 
   
:: สันติพัฒนกิจวิทยา
 
   
:: สาวะถีพิทยาสรรพ์
 
 
:: สีหราชเดโชชัย
 
   
:: โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
 
   
:: หนองขามพิทยาคม
 
   
:: หนองตาไก้ศึกษา
     
:: หนองนาคำวิทยาคม
     
:: หนองเรือวิทยา
 
         
:: หนองสองห้องวิทยา
 
         
:: หนองเสาเล้าวิทยาคาร
 
   
:: เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
 
   
:: อุบลรัตน์พิทยาคม
 
         

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login