:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
:: สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น
               
ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
         
  ร.ร.ขามแก่นนคร   ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 2   ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 3   ร.ร.โคกสีพิทยาสรรพ์  
:: สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
         
  ร.ร.นครขอนแก่น   ร.ร.ฝางวิทยายน   ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 2   ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย  
ร.ร.ป่าหวายวิทยายน ร.ร.สีหราชเดโชชัย ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ์
:: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
               
ร.ร.กัลยาณวัตร
       
  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น   ร.ร.เทพศิรินทร์ ขอนแก่น   ร.ร.ประชารัฐวิทยาเสริม  
ร.ร.ขอนแก่นวิทยาลัย ร.ร.ขอนแก่นพัฒนศึกษา
:: สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
                       
ร.ร.บ้านไผ่
         
  ร.ร.เปือยน้อยศึกษา   ร.ร.บ้านแฮดศึกษา   ร.ร.บ้านไผ่พิทยาคม   ร.ร.บ้านลานวิทยาคม  
       
  ร.ร.กู่ทองพิทยาลัย   ร.ร.บ้านไผ่ศึกษา   ร.ร.หนองขามพิทยาคม  
:: สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
                 
           
  ร.ร.ชนบทศึกษา   ร.ร.มัญจาศึกษา   ร.ร.คำแคนวิทยาคม   ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก   ร.ร.โคกโพธิ์ไชยศึกษา
     
ร.ร.โคกนางามพิทยาสรรพ์   ร.ร.ท่าศาลาประชานุสรณ์   ร.ร.ประชารัฐพัฒนาการ   ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
:: สหวิทยาเขตหนองสองห้อง–พล
                 
         
  ร.ร.หนองสองห้องวิทยา   ร.ร.โนนข่าวิทยา   ร.ร.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์   ร.ร.พล  
     
ร.ร.เบญจมิตรวิทยา   ร.ร.ไตรคามวิทยา   ร.ร.พลพัฒนศึกษา   ร.ร.ศรีหนองกาววิทยา
:: สหวิทยาเขตแวงใหญ่
                 
         
  ร.ร.แวงใหญ่วิทยาคม   ร.ร.โนนศิลาวิทยาคม   ร.ร.ท่านางแนววิทยายน   ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม  
       
ร.ร.แวงน้อยศึกษา   ร.ร.โนนสะอาดวิทยาคาร   ร.ร.สันติพัฒนกิจวิทยา    
:: สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
               
ร.ร.น้ำพองศึกษา
         
  ร.ร.อุบลรัตน์พิทยาคม   ร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล   ร.ร.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก   ร.ร.ดงมันพิทยาคม  
     
ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา   ร.ร.บัวแก้วพิทยาคม   ร.ร.บึงไทรพิทยาคม   ร.ร.ดงบังวิทยายน
:: สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน
               
ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม
       
  ร.ร.บัวใหญ่พิทยาคม   ร.ร.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา   ร.ร.พังทุยพัฒนศึกษา  
       
  ร.ร.ลำน้ำพอง   ร.ร.ยางคำพิทยาคม    
:: สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ
                       
ร.ร.หนองนาคำวิทยาคม
         
  ร.ร.หนองเรือวิทยา   ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม   ร.ร.เวียงวงกตวิทยาคม   ร.ร.กุดขอนแก่นวิทยาคม  
           
    ร.ร.เวียงนครวิทยาคม   ร.ร.จระเข้วิทยายน   ร.ร.มัธยมตลาดใหญ่วิทยา    
:: สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
               
ร.ร.ชุมแพศึกษา
         
  ร.ร.ภูผาม่าน   ร.ร.จตุมิตรวิทยาคาร   ร.ร.นาจานศึกษา   ร.ร.ชุมแพพิทยาคม  
     
ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร   ร.ร.ชุมแพวิทยายน   ร.ร.ขัวเรียงศึกษา   ร.ร.ผาขามวิทยายน
ร.ร.หนองตาไก้ศึกษา ร.ร.ซำยางวิทยายน

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login