:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     เกี่ยวกับ สพม.25
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::สีหราชเดโชชัย [17/พ.ค./2562 16:03:24]
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [17/พ.ค./2562 14:12:04]
ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17/พ.ค./2562 11:20:07]
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการค่าย Phakham Robot Camp2019" ::ผู้ดูแลระบบ [16/พ.ค./2562 14:42:39]
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:48:47]
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:30:40]
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปี พ.ศ.2562 ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:24:44]
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.25 ปี 2562 ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:14:27]
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:02:11]
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลอง ประจำ เมษายน 62 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15/พ.ค./2562 16:02:37]
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้น หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/พ.ค./2562 13:41:06]
แจ้งเกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/พ.ค./2562 13:32:49]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login