:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     เกี่ยวกับ สพม.25    กิจกรรม เว็บไซต์เดิม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ::น้ำพองศึกษา [21/มี.ค./2562 16:23:18]
ประกาศโรงเรียนพลรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ::พล [21/มี.ค./2562 11:27:11]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการนิเทศ ติดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [21/มี.ค./2562 09:36:11]
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [17/มี.ค./2562 16:55:32]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [14/มี.ค./2562 09:43:57]
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [12/มี.ค./2562 11:01:31]
ตรวจสอบรายชื่่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่ิอสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [12/มี.ค./2562 10:59:11]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดกิจกรรมงานเปิดรั้วรำเพย 2561 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [08/มี.ค./2562 12:09:32]
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล อายุ 13-18 ปี ::โนนสะอาดวิทยาคาร [07/มี.ค./2562 11:15:44]
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ::ขอนแก่นพัฒนศึกษา [04/มี.ค./2562 10:29:57]
กิจกรรมเปิดบ้านประชารัฐฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (PWS OpenHouse 2018) ::ประชารัฐวิทยาเสริม [27/ก.พ./2562 13:26:27]
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [27/ก.พ./2562 10:11:09]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบบุคลากร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 Administrator Login