:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     เกี่ยวกับ สพม.25    กิจกรรม เว็บไซต์เดิม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร เปิดบ้านวิชาการ ::โนนสะอาดวิทยาคาร [17/ม.ค./2562 13:50:51]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/ม.ค./2562 15:47:24]
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/ม.ค./2562 15:37:58]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/ม.ค./2562 15:27:39]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15/ม.ค./2562 14:23:06]
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [14/ม.ค./2562 10:59:06]
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายสุรธรรมพืทักษ จังหวัดนครราชสิมา ::ศรีหนองกาววิทยา [14/ม.ค./2562 11:03:35]
โรงเรียนนครขอนแก่นขอเชิญร่วมงานบุญเดือนยี่บุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ::นครขอนแก่น [14/ม.ค./2562 09:24:03]
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ ::โนนสะอาดวิทยาคาร [13/ม.ค./2562 14:56:42]
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [11/ม.ค./2562 14:43:02]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [11/ม.ค./2562 10:43:02]
การจัดเก็บผลประโยชน์ในการให้เอกชนใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [10/ม.ค./2562 16:20:21]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบบุคลากร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 Administrator Login