:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและครูเชี่ยวชาญ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [18/ก.ย./2562 16:08:28]
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [12/ก.ย./2562 16:53:52]
สพม.25 รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับยอดเยี่ยม ::ผู้ดูแลระบบ [11/ก.ย./2562 11:01:05]
ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562 ::ผู้ดูแลระบบ [11/ก.ย./2562 10:16:04]
ผลการประกวด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ ::ผู้ดูแลระบบ [11/ก.ย./2562 09:45:17]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ สิงหาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [06/ก.ย./2562 15:19:06]
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/ส.ค./2562 15:21:22]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [21/ส.ค./2562 10:37:44]
ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [19/ส.ค./2562 10:51:03]
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบ KRS รอบ 12 เดือน) ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [16/ส.ค./2562 09:22:31]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15/ส.ค./2562 14:40:55]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13/ส.ค./2562 11:45:15]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login