ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/มิ.ย./2565 14:41:40]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [27/มิ.ย./2565 21:37:37]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [27/มิ.ย./2565 21:35:40]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [27/มิ.ย./2565 21:33:26]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [27/มิ.ย./2565 21:31:21]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [27/มิ.ย./2565 21:29:12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 97