ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [07/ก.พ./2565 17:56:10]

 แผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
::ผู้ดูแลระบบ [04/ก.พ./2565 09:01:01]

 ประการปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัษยมศึกษาขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
::ผู้ดูแลระบบ [04/ก.พ./2565 08:52:48]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [27/ม.ค./2565 12:17:11]

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17/มิ.ย./2565 15:22:47]

 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนมกราคม 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17/มิ.ย./2565 15:23:09]
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 97